Poslední CBD produkty ve výprodeji se slevou 50%!

Léčivé účinky šungitu – Vědecké studie a důkazy

Šungit, tajemný černý kámen z Karélie, fascinuje lidstvo po staletí svými údajnými léčivými a ochrannými účinky. Již od prvních zmínek ve starověkém Rusku v nás stále probouzí zájem a zvědavost. Co vlastně víme o tomto fascinujícím minerálu z hlediska vědy? Může nám šungit skutečně pomoci zlepšit zdraví a chránit před elektromagnetickým zářením? Pojďme se podívat na to, co říkají současné vědecké studie o jeho vlastnostech a potenciálních přínosech pro lidské zdraví.

Šungit z pohledu věděckých studií, jeho účinky a pozitiva

Co je to šungit

Šungit je černý zkamenělý minerál pocházející z mořského dna. Jeho stáří se odhaduje na dvě miliardy let. Je známý svým unikátním složením, které se vyznačuje vysokým obsahem uhlíku a téměř polovinou prvků periodické tabulky. Jeho charakteristickým znakem je přítomnost nekrystalického uhlíku ve formě fullerenů. Fullerene je čtvrtá známá forma uhlíku, vedle diamantu, grafitu a grafenu, který byl objeven právě v šungitu. Molekuly uhlíku ve tvaru koule, vykazující potenciální ochranné vlastnosti. Je tomu, ale skutečně tak? 

Šungit by měl být složený z 30 % uhlíku a 70 % silikátů, slídy, hořčíku a draslíku. Existuje také elitní šungit, který má obsah uhlíku až 98 %. Jedná se o skutečný mineralogický poklad s vysokým obsahem fullerenů. Jak ale poznat, že se jedná o pravý šungit? Vsaďte na certifikaci, která dokládá jeho chemické složení. 

Šungitový elitní kámen k absorbování nečistot z vody

Účinky šungitu z pohledu vědeckých studií

Šungit je fascinující minerál, který má řadu potenciálních zdravotních účinků. Které z nich jsou ale vědecky podložené? Pojďte se na to společně podívat.

Čištění vody

Ve vědecké studii z roku 2021 pro časopis Journal of water and health byla zkoumána úprava pitné vody pomocí šungitu. Tento přírodní minerál se ukázal jako účinný při odstraňování těžkých kovů a dalších látek z vody. Avšak je důležité dbát na pečlivé propláchnutí šungitu, alespoň po dobu 5 dní. Důkladná procedura zajistí, že se spolu se šungitem do vody neuvolní těžké kovy, jako je nikl, měď, olovo, kadmium, zinek nebo arsen. Olovo a kadmium se uvolňují do vody pouze po dobu prvních 3 dnů, zatímco nikl může až 2 týdny. Přesto uhlíková struktura šungitu dokáže nikl absorbovat. 

Podle řady vědeckých studií šungit může odstraňovat z vody různé nečistoty a organické látky. Jedná se především o pesticidy, chlor, benzen, fenoly, ropné látky a amoniak. Díky své unikátní struktuře je šungit schopný absorbovat až 95 % těchto nečistot. 

Tyto vědecké poznatky naznačují, že šungit má značný potenciál pro použití v čištění vody a může být užitečný pro zlepšení kvality pitné vody.
Šungitové kameny k filtraci vody

Antibakteriální účinky

Studie prokázaly, že šungit má schopnost ničit bakterie a viry. Tento účinek je přičítán přítomnosti fullerenů, což jsou molekuly uhlíku s unikátními vlastnostmi. Výzkumy ukazují, že šungit může být účinný proti širokému spektru patogenních mikroorganismů.

Vědecké studie z roku 2018 potvrdily, že šungit může také eliminovat radioaktivní částice, které pomáhají zabíjet patogenní bakterie ve vodě, přičemž zároveň do vody přidává důležité minerální látky, jako je hořčík, vápník a kyslík​​.

 

Antioxidační vlastnosti

Studie z roku 2021 publikovaná v časopise Antioxidants prokázala, že šungit vykazuje antioxidační aktivitu a je schopný vázat volné radikály. Výzkum také naznačuje, že šungit může být alternativou k aktivnímu uhlí při čištění vody, díky jeho absorpčním a antioxidačním vlastnostem. 

Další studie se zabývaly antioxidačními vlastnostmi šungitu při experimentálním modelu na myších. Výsledky ukázaly, že šungit pomohl snížit oxidační stres a zvýšit produkci antioxidačních enzymů v pokožce myší. 

Podle řady dalších studií fullereny vykazují silné antioxidační vlastnosti a přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem. Šungit má silný potenciál jako přírodní antioxidant a výzkumy k plnému pochopení jeho účinků stále probíhají. Nezbývá než se těšit na budoucí slibné výsledky těchto studií. 
Šungitová destička na mobilní telefon_1

Ochrana proti elektromagnetickému záření (EMF)

Vědecké studie se stále zabývají účinky šungitu jako poskytovatele ochrany proti elektromagnetickému záření. Tvrzení se opírají především o to, že fullereny přítomné v šungitu mají schopnost absorbovat škodlivé frekvence z EMF záření. Díky této speciální uhlíkové struktuře, šungit působí jako štít proti EMF. Řada výzkumů k plnému pochopení a potvrzení působení šungitu na EMF stálé probíhá. 

Tato vlastnost předurčuje šungit k jeho použití v podobě pyramid, sošek, amuletů nebo jiných tvarů, které jsou vhodné k umístění poblíž elektronických zařízení, jako jsou telefony, tablety nebo notebooky. 

TIP: Vyzkoušejte také speciální destičky, které se dají umístit přímo na vaše elektronické zařízení. Může tak mít šungitový štít neustále s sebou. 

 

Zlepšení bioenergetického pole

Bioenergetické výzkumy naznačují, že šungit může posilovat a vyvažovat bioenergetické pole člověka, což může přispět k celkovému zlepšení zdraví a pohody​. Regina Martino, bioenergetická výzkumnice se těmito účinky zabývá ve své knize. Regina Martino věří, že energetické pole člověka může napravit dysfunkce těla, jako je únava, bolest hlavy, deprese a další problémy vzniklé energetickou nerovnováhou. Věří také, že šungit dokáže absorbovat nejen elektromagnetické záření, ale také negativní energii. Šungit nepřijímá negativní náboj. Přirozená struktura fullerenů v šungitu vytváří vakuum, které neumožňuje přijetí jakékoli negativity z frekvencí, vibrací a lidských emocí. 

Je třeba zmínit, že vědecké výsledky jsou v této oblasti slibné, ale stále řada z nich probíhá. Musíme se nechat překvapit, co nám budoucnost napoví. Pokud, ale máte pocity snížené energie a obecné nepohody, zkuste si pořídit šungitový talisman, který může pomoci obnovit vaši pohodu. 

Šungit, fascinující černý minerál z Karélie, pokračuje v upoutávání pozornosti vědců i laické veřejnosti svými jedinečnými vlastnostmi a potenciálními přínosy pro zdraví. Vědecké studie potvrzují, že šungit má významné schopnosti v čištění vody, kde je schopen odstranit až 95 % nečistot, včetně těžkých kovů a organických látek. 

Šungitový talisman jako ochrana proti elektromagnetickému záření

Antioxidační účinky šungitu ukazují na jeho schopnost neutralizovat volné radikály a chránit buňky před oxidačním stresem. Šungit také vykazuje potenciál v ochraně proti elektromagnetickému záření (EMF). Fullereny v šungitu mohou absorbovat a neutralizovat škodlivé frekvence z EMF. Navíc bioenergetické výzkumy naznačují, že šungit může posilovat a vyvažovat lidské bioenergetické pole, což může přispět k celkovému zlepšení zdraví a pohody. Ačkoli jsou dosavadní výsledky slibné, další výzkum je stále potřebný k plnému pochopení a potvrzení všech účinků šungitu.

Lidé se také často ptají

Má šungit léčivé účinky?

Šungit má potenciální léčivé účinky, které zahrnují čištění vody, antibakteriální a antioxidační vlastnosti, a možnou ochranu proti elektromagnetickému záření (EMF). Vědecké studie potvrzují jeho schopnost odstraňovat nečistoty a těžké kovy z vody, ničit patogenní mikroorganismy a neutralizovat volné radikály. 

Jak aktivovat šungit?

Nejprve šungit důkladně opláchněte pod tekoucí vodou, aby se odstranily povrchové nečistoty a prach. Poté umístěte šungit do nádoby s čistou vodou (nejlépe filtrovanou nebo destilovanou) a nechte ho namočený po dobu 24-48 hodin. Během této doby měňte vodu několikrát, aby se odstranily všechny uvolněné nečistoty. Poté šungit vyjměte a nechte ho vyschnout na slunci, což pomáhá obnovit jeho energetické vlastnosti. Tento proces můžete opakovat jednou za několik měsíců nebo podle potřeby, zejména pokud používáte šungit k čištění vody nebo jako ochranu proti elektromagnetickému záření. 

Sdělení v tomto článku je pouze informativní a určeno ke vzdělávacím účelům. Pokud máte dlouhodobé zdravotní problémy nebo jiné potíže, měli byste váš zdravotní stav konzultovat s lékařem nebo jiným odborníkem.

Zdroje

IWAPOONLINE.COM. Shungite application for treatment of drinking water – is it the right choice? [online]. Dostupné z: Shungite application for treatment of drinking water – is it the right choice? | Journal of Water and Health | IWA Publishing (iwaponline.com)

RUSTICSKILLS.COM. The real benefits of shungite backed by science.  [online]. Dostupné z: The REAL Benefits Of Shungite Backed By Science! [3 Case Studies] – Rustic Skills

HEALTHLINE.COM. What Is Shungite and Does It Have Healing Properties? [online]. Dostupné z: Shungite Stone: Healing Properties, Benefits, Uses, More (healthline.com)

MDPI.COM. A Study of the Antioxidant, Cytotoxic Activity and Adsorption Properties of Karelian Shungite by Physicochemical Methods. [online]. Dostupné z: Antioxidants | Free Full-Text | A Study of the Antioxidant, Cytotoxic Activity and Adsorption Properties of Karelian Shungite by Physicochemical Methods (mdpi.com)

GEMROCKAUCTIONS.COM. Shungite Gemstone: Properties, Meanings, Value & More. [online]. Dostupné z: Shungite Gemstone: Properties, Meanings, Value & More | Gem Rock Auctions

MYSTICALWARES.COM. Shungite Science [online]. Dostupné z: Shungite Science - Mystical Wares

EMFACADEMY.COM. Shungite – The Ultimate Guide [online]. Dostupné z: Shungite - The Ultimate Guide - EMF Academy

PATENTS.GOOGLE.COM. Method of containing radiation using fullerene molecules. [online]. Dostupné z: US5640705A - Method of containing radiation using fullerene molecules - Google Patents