Poslední CBD produkty ve výprodeji se slevou 50%!

Chronický únavový syndrom – příznaky, projevy a léčba

Chronický únavový syndrom je problémem, který se nenápadně a zrádně vkrádá do života mnohých z nás. Tento často nepochopený stav se vyznačuje velkým vyčerpáním, které překračuje běžnou únavu a vyžaduje komplexní řešení a pochopení. V současné době, kdy dominuje tlak na rychlost a efektivitu, je více než kdy předtím důležité věnovat pozornost dopadům, které může únavový syndrom mít na životy lidí i na celou společnost. Jak dokážeme úspěšně bojovat s tímto nenápadným nepřítelem? V tomto článku se zaměříme na projevy a příčiny chronického únavového syndromu. V neposlední řadě prozkoumáme strategie, které pomohou lidem s tímto vyčerpávajícím stavem žít plnohodnotný život.

Chronický unavový syndrom - žena, která je prochází únavou

Obsah článku

Příznaky únavového syndromu

Chronický únavový syndrom je komplexní onemocnění charakterizované extrémní únavou. Tato chronická únava obvykle začíná náhle, bez příčiny, nezlepší se odpočinkem a dokáže člověka vyřadit na celý den z běžných aktivit. Jedná se o hluboké vyčerpání, které významně ovlivňuje každodenní funkčnost jedince. V nejhorších případech onemocnění, pacient není schopen vstát z postele a fungovat. Velmi často pak tento stav končí pracovní neschopností. Kromě hlavního příznaku nekončící únavy jsou popisovány další doprovodné projevy: 

 • Poruchy spánkudlouhodobá nespavost, přerušované spaní, příliš dlouhý spánek, který ale nedobíjí energii. 
 • Bolesti svalů a kloubů
 • Extrémní únava po fyzické nebo mentální aktivitě
 • Zapomínání, problémy s koncentrací a udržením pozornosti
 • Citlivost na světlo, závratě, problémy s regulací teploty těla
 • Bolesti v krku a časté infekce
 • Nauzea a nechuť k jídlu
 • Zimnice a bolesti hlavy z únavy
 • Psychické poruchy – deprese, úzkostná porucha, frustrace, sociální izolace a celková psychická únava.

Žena, která má bolesti hlavy z chronické únavy, leží v posteli, přikrytá dekou

Faktory zvyšující riziko vzniku chronického únavového syndromu

Identifikace faktorů, které zvyšují riziko vzniku chronického únavového syndromu je klíčová k lepšímu pochopení a prevenci tohoto onemocnění. Jedná se o onemocnění, které aktuálně postihuje zhruba 40 tisíc českých pacientů. Výzkumy naznačují, že při vzniku chronické únavy může hrát roli genetika, imunologické faktory a prostředí. Rizikový faktor pro vznik únavového syndromu je fyzické i psychické vyčerpání, stres a málo odpočinku. Psychosomatika hraje klíčovou roli. Výzkumy se také soustředí na spojitost mezi prodělanými infekcemi a chronickým únavovým syndromem. 

S tímto stavem se nejčastěji potýkají ženy ve středním věku, pravděpodobně kvůli vysokému pracovnímu nasazení ve spojitosti se staráním se o rodinu. Právě kvůli tomu, že se únavový syndrom vyskytuje častěji u žen probíhají výzkumy, zda nehraje roli také vliv pohlavních hormonů. Neméně důležitá je také reakce okolí. Pacienti se často setkávají s odsouzením a nepochopením. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o vážnou nemoc, která vyžaduje léčbu. Podpora a pochopení nejbližších je pro pacienta v tomto případě extrémně důležitá. 

Kamarádky, které spolu sdílí své problémy a mají spolu důvěru.

Diagnostika a léčba únavového syndromu

Diagnostika únavového syndromu není jednoduchá, protože neexistují žádné specifické testy únavy, které by nám tuto poruchu potvrdily. V první řadě je třeba vyloučit jiná zdravotní omezení, jako jsou autoimunitní onemocnění, hormonální nerovnováha, infekční onemocnění a psychologické poruchy. Proces obvykle zahrnuje důkladnou anamnézu zdravotní historie pacienta, fyzikální vyšetření a řadu laboratorních testů, které mají za úkol vyloučit jiné možné příčiny symptomů.

Léčba chronického únavového syndromu

Léčba únavového syndromu je komplikovaná a individuální, protože dosud nebyl popsán lék pro toto onemocnění. Hlavním cílem léčby je především zmírnění příznaků a zlepšení kvality života pacienta. Nejčastěji se přistupuje ke kombinaci farmakologických a nefarmakologických metod. Mezi nejčastější metody patří: 

 • Farmakologická léčba – zahrnuje užívání léku na předpis pro úlevu od bolesti, problémů se spánkem a dalšími psychickými poruchami. Jedná se převážně o léčbu symptomů. 

 • Změny životního stylu – nastavení správné spánkové hygieny, stravovacích návyků a cvičení.

 • Kognitivně-behaviorální terapie – pomáhá pacientům zvládat emoční aspekty spojené s onemocněním.

 • Skupinová nebo individuální psychoterapie

 • Alternativní metody – uplatňuje se akupunktura, meditace, jóga nebo fytoterapie

 

 

Velká skupina nemocných se časem uzdraví sama bez zásahu lékařů. Důležité je si uvědomit, že se opravdu jedná o vážné onemocnění, které může být v rukou odborníka dobře zvládnutelné. Nezbytné je přijmout onemocnění jako fakt, spolupracovat s lékaři a vyhnout se dohadování o možných příčinách. Problémem zůstává výrazný úbytek svalové hmoty při častém odpočívání. Dochází ke snižování výkonnosti a ke stálému pocitu únavy, proto je vhodné aby pacient dodržoval také předepsanou fyzickou činnost a aktivitu nesnižoval na minimum. Pro zvýšení energie je vhodné podporovat imunitní systém pomocí vhodně nastaveného jídelníčku, popřípadě doplňků stravy.

Je důležité, aby léčba byla prováděna individuálně pod stálým dohledem odborníků. Reakce na léčbu se může u pacientů lišit a často dochází ke změnám léčebného plánu. Spolupráce pacienta s lékaři je klíčová pro nastavení správné strategie. 

Jak si zvýšit imunitní systém pomocí ovoce

Prevence únavového syndromu

Prevence chronického únavového syndromu může být docela výzvou, jelikož nejsou plně pochopeny příčiny tohoto onemocnění. Z tohoto důvodu se klade důraz především na zdravý životní styl a strategie, které mohou snížit riziko rozvoje tohoto syndromu. Mezi preventivní strategie patří: 

  • Pravidelný odpočinek a kvalitní spánek – spánek je klíčový pro obnovu fyzických psychických sil. Správná spánková hygiena může pomoci zlepšit kvalitu spánku. 

  • Nutričně vyvážený jídelníček – racionální strava pomáhá udržovat optimální hladiny energie, podporuje imunitní systém a předchází řadě zdravotních problémů. V našem jídelníčku by neměly chybět žádné makronutrienty, ani vitamíny a minerální látky. 

  • Pravidelná fyzická aktivita – chůze a cvičení podporuje fyzickou a duševní pohodu. Plán cvičení by však měl být zvolen individuálně s respektem k vlastním limitům.

 
 • Techniky zvládání stresových situací – Meditace, jóga, pilates a správné dýchání může pomoci zrelaxovat tělo i mysl. 

 • Prevence infekcí – pravidelné mytí rukou a vyhýbání se kontaktu s nemocnými lidmi může snížit riziko vzniku infekčních onemocnění, které by mohly přispět k rozvoji chronického únavového syndromu.

 • Doplňky stravy, bylinky a alternativní medicína

Přestože tyto preventivní kroky nezaručují úplnou prevenci rozvoje únavového syndromu, mohou přispět ke zlepšení fyzické i psychické kondice. Zásady zdravého životního stylu pomáhají předcházet řadě zdravotních omezení a posilují odolnost těla. Jestliže se však objeví příznaky únavového syndromu je třeba vyhledat lékařskou pomoc pro určení správné diagnózy. 

Chronický únavový syndrom je komplexní a záhadné onemocnění, které má velký vliv na životy jedinců, rodin, ale i společnost. Diagnostika tohoto onemocnění je poměrně náročná, vyžaduje multioborový přístup a hluboké porozumění. Příčina vzniku onemocnění není plně objasněna. Prevence, raná diagnostika a individuálně nastavená léčba hraje klíčovou roli pro zvládnutí nemoci. Pro pacienty je důležité mít pochopení, efektivně s nimi komunikovat a zajistit jim potřebnou podporu pro zvládnutí tohoto zákeřného onemocnění.

Chronický únavový syndrom jak jej řešit a jeho příčiny

Nejčastější dotazy k tématu Chronický únavový syndrom

Jak poznat chronický únavový syndrom? 

Pro chronický únavový syndrom je typická extrémní únava, která trvá déle než 6 měsíců a nelepší se ani po odpočinku. Mezi další běžné projevy patří psychické problémy, deprese, citová nevyrovnanost, bolesti kloubů a svalů, bolesti hlavy a citlivost na světlo. 

Jak dlouho může únavový syndrom trvat?

Délka trvání nemoci je vysoce individuální, od několika měsíců po mnoho let. U někoho časem dojde k postupnému zmírnění nebo dokonce vymizení příznaků, zatímco u jiných může být stav trvalý. Protože neexistuje univerzální lék, je důležité správné nastavení managementu symptomů a spolupráce s odborníky. 

Co dělat při psychickém vyčerpání?

Základem úspěchu při psychickém vyčerpání je přijetí a pochopení situace. Dopřejte si dostatek odpočinku a kvalitního spánku, který je klíčový pro obnovení fyzických i duševních sil. Zkuste pravidelně meditovat nebo praktikovat jógu. Obklopujte se rodinou, přáteli a lidmi na kterých vám záleží. Nebojte se vyhledat pomoc odborníka, který vám poskytne cenné rady pro zvládnutí situace. Zkuste se věnovat činnostem a koníčkům, které vás naplňují a zlepšují vaši náladu. 

Sdělení v tomto článku je pouze informativní a určeno ke vzdělávacím účelům. Pokud máte dlouhodobé zdravotní problémy nebo jiné potíže, měli byste váš zdravotní stav konzultovat s lékařem nebo jiným odborníkem.

Zdroje:

MEDICSPARK.CZ. Chronický únavový syndrom: Jaké má příčiny a příznaky? [online]. Dostupné z: Chronický únavový syndrom: Jaké má příčiny a příznaky? + Diagnostika

 HEALTHINE. CFS (Chronic Fatigue Syndrome) [online]. Dostupné z: Chronic Fatigue Syndrome: Causes, Symptoms, and Treatment (healthline.com)

 HEALTHINE. How Is Chronic Fatigue Syndrome Treated? [online]. Dostupné z: Chronic Fatigue Syndrome: Best Ways for Treating This Condition (healthline.com)

 WIKIPEDIA. Chronický únavový syndrom [online]. Dostupné z: Chronický únavový syndrom – Wikipedie (wikipedia.org)

 KLINIKA GHC PRAHA. Diagnostika a léčba chronického únavového syndromu [online]. Dostupné z: Diagnostika a léčba chronického únavového syndromu | Klinika GHC Praha