Frustrace

Temný mrak, který se někdy náhle objeví v naší mysli. Může se vyjevit při každodenních situacích, když se nám nedaří plnit naše očekávání, cíle, nebo v okamžicích, kdy se ocitneme před nepřekonatelnými překážkami. Je to pocit, který nás může dovést k frustrujícímu vyčerpání. Ano, mluvíme o frustraci. Jak se s ní vypořádat a jak pomoci sobě nebo frustrovanému člověku? V článku najdete příčiny frustrace a tipy, jak najít cestu z této smyčky.

Fustrace a její přičíny, jak si pomoci

Obsah článku

Co je to frustrace a proč nás může dostat na pokraj šílenství

Frustrace je velmi složitý emocionální stav, který může ovlivnit naše pocity, myšlení a chování. Tento pocit vzniká, když se setkáme s překážkami nebo situacemi, které nám brání dosáhnout naše cíle, souviset může i s uspokojováním našich potřeb. Frustrace také může být spojena s nepochopení ve vztazích nebo pocitem beznaděje při řešení obtížných situací.

Když člověk zažije frustraci, může se cítit nespokojený, podrážděný nebo zmatený. Tento pocit může být doprovázen různými emocemi, jako je hněv, smutek, úzkost nebo zoufalství. Frustrace může mít negativní dopad na naši psychickou i fyzickou pohodu, ať už se jedná o krátkodobý nebo dlouhodobý stres. 

Frustrace jsou normální a přirozenou reakcí na obtížné situace, jiné mohou být iracionální nebo nepřiměřené. Důležité je umět rozpoznat příčiny frustrace a hledat způsoby, jak s ní pracovat a řešit ji.

Frustrace vs. deprivace: Rozdíly a vliv na naši psychiku

Může se zdát, že frustrace a deprivace mají mnoho společného, ale ve skutečnosti to jsou dva odlišné pocity. Pojďme se podívat na to, jak se tyto dva pojmy liší a jak mohou ovlivnit naši psychiku.

Frustrace se obvykle týká pocitu nespokojenosti z něčeho, co se nám nedaří, deprivace je zaměřena spíše na nedostatek nebo zbavení se něčeho důležitého, co potřebujeme k životu.

Rozdíly mezi těmito dvěma stavy mohou ovlivnit, jak se cítíme a jak reagujeme na určité situace. Například pocit frustrace z nerealizovaných cílů může vést k pocitu beznaděje, zatímco deprivace z nedostatku základních potřeb, mezi které patří:

 • Nedostatek jídla
 • Nedostatek spánku
 • Ztráta sociálního kontaktu

  Jídlo, které jse důležité, aby se člověk nedostal do frustrace

Spojení stresu a frustrace, když tlak překročíme

Frustrace a stres jsou často vzájemně propojeny. Stres může mít různé podoby od krátkodobých období intenzivního tlaku po dlouhodobé období. Krátkodobý stres je často spojen se situacemi, zvládání a řešení komplikovaných situací a problémů. Chronický stres trvá delší dobu a může být způsoben opakovanými nepříjemnými situacemi .

TIP: Napsali jsme pro vás článek, kde se dozvíte jak se zbavit stresu a překonat složité životní situace.

Jak rozpoznat pocity frustrovaného člověka 

Jak poznat, že jste vy nebo někdo frustrovaný? Představte si, že procházíte kolem kolegy a zdá se, že dnes není ve své obvyklé náladě. Podíváme se na několik typických signálů, které nám pomohou naznačit, že si někdo prochází touto nepříjemnou emocí.

 • Podrážděnost a nervozita – Frustrovaná osoba může být snadno podrážděná nebo nervózní. Může reagovat přehnaně na drobné problémy nebo se zdát neklidná a nesvá.

 • Ztráta motivace  Pokud člověk ztrácí motivaci a zájem o své běžné aktivity, může to být známka frustrace. Nedostatek motivace může být způsoben pocitem beznaděje nebo únavy z neúspěchu.

  Agresivní manažer, který je velmi naštvaný

 • Pocit beznaděje a zoufalství – S pocity frustrace se člověk může cítit bezmocný nebo bezradný. Může se zdát, že ztratil víru v to, že bude situace lepší, což může vést k pocitu beznaděje.

 • Agresivita  Frustrovaná osoba může reagovat na situace nebo problémy s větší agresivitou než obvykle. Může se zdát, že má menší trpělivost nebo že se snadno rozčiluje.

 • Sarkasmus nebo kritika – Někdy lidé vyjadřují svou frustraci prostřednictvím sarkastických poznámek nebo kritiky. Mohou se zdát cyničtí nebo pesimističtí k okolnímu světu.

Když vidíte někoho kdo si prochází těmito pocity, může to být příležitost nabídnout mu podporu a porozumění. Je důležité být citlivý k emocionálním potřebám druhým a poskytnout jim prostor k vyjádření svých pocitů. Někdy může být neobvyklá nálada způsobena jednoduše tím, že každý člověk má své dobré a špatné dny, a nemusí se vždy jednat o frustraci. 

Jak si vybudovat frustrační toleranci 

Vybudování frustrační tolerance je klíčem k psychické odolnosti a lepšímu zvládání obtížných situací. Tato schopnost nám umožňuje lépe se vyrovnávat s nepříjemnými emocemi a stresovými situacemi. Ale jak můžeme tuto frustrační toleranci vybudovat?

Emoční inteligence 

Emoční inteligence hraje klíčovou roli ve vybudování frustrační tolerance. Porozumění svým emocím a schopnost je efektivně regulovat je základem pro zvládání frustrace. Naučte se rozpoznávat své pocity a reagovat na ně zdravým způsobem. 

Zaměřte se na pozitivní myšlenky

Pozitivní myšlení je dalším důležitým prvkem při budování frustrační tolerance. Pokuste se hledat pozitivní stránky v obtížných situacích a vyhýbat se negativnímu myšlení. 

Žena v práci, která si prochází stresem a frustrací, medituje

Trpělivost 

Vlastnost, která je klíčovým prvkem v mnoho situacích. Naučte se vytrvat v obtížných situacích a hledejte dlouhodobá řešení, místo abyste spadli do impulzivních reakcí. 

Podpora od rodiny, přátel, rodiny 

Mluvte o svých pocitech s přáteli, rodinou nebo terapeutem. Získání názoru a náhledu od ostatních může být podporující a může nám poskytnout nové nápady k řešení situace.

Jelikož frustrace je v překladu stres, můžete využít různé techniky jako je: hluboké dýchání, meditace nebo cvičení. 

TIP: Vyzkoušejte naši novinku voděrozpustné kapky CBD, které pomohou ulevit od napětí a stresu. Kapky poskytují velmi rychlou úlevu a vstřebatelnost od psychické i fyzické únavy.

 

 

Sexuální frustrace a neuspokojené potřeby

Sexuální frustrace je přirozenou reakcí mnoha lidí. Odkazuje na nerovnováhu mezi sexuální touhou člověka a jejich realitou. Sexuální frustrace se může objevit u kohokoliv u koho sexuální vzrušení není doprovázeno dostatečným vzrušením nebo aktivitou. Nenechte se zmást sexuální frustrace může být i u člověka, který nezažívá sexuální touhu a přitažlivost k druhé osobě. Situace provázené frustrací nás mohou vést k napětí a tlaku.

Pocity spojené se sexuální frustrací

Příčiny, které souvisí se sexuálního frustrací se mohou lišit a každý člověk může pociťovat jiné symptomy. Mezi běžné faktory, které přispívají ke vzniku frustrace spojené se sexem, patří: 

 • Podrážděnost, neklid a nervozita
 • Menší sebevědomí nebo menší zájem o sex
 • Snížená frekvence sexu či masturbace
 • Nesplněná sexuální očekávání od partnera
 • Pocit stresu nebo únavy, který brání v sexuální aktivitě
 • Časté hádky s partnerem ohledně sexuálního života
 • Nezdravý způsob život, přejídání se nebo nadměrná konzumace alkoholu
 • Intenzivní sledování pornografického obsahu


Sexuální frustrace ve vztahu

5 tipů, jak se vypořádat se sexuální frustrací 

Existuje několik jednoduchých a účinných způsobů jak se s ní vypořádat:

 1. Komunikujte  Otevřená komunikace s partnerem je základem. Mluvte o svých potřebách, přáních a obavách ohledně sexuálního života. 

 2. Sebeuvědomění  Zkuste pochopit, co přesně vás frustruje a proč. Bude užitečné zaznamenat své pocity a myšlenky do deníku.

 3. Pečujte o sebe – Nezanedbávejte péči o své fyzické a duševní zdraví. Najděte čas na relaxaci a odpočinek. 

 4. Experimentujte – Buďte otevření novým způsobům uspokojení sexuálních potřeb. Nebojte se zkoušet nové techniky, fantazie nebo pomůcky.

 5. Vyhledejte odbornou pomoc - Pokud se sexuální frustrace stává chronickou nebo silně ovlivňuje váš život, neváhejte vyhledat podporu od sexuálního terapeuta nebo psychologa.

 

 

Každý člověk je jedinečný, a co funguje pro jednoho, nemusí fungovat na druhého. Buďte trpělivý sami se sebou a s partnerem. Vždy je možné najít cestu ke zdravému a spokojenému životu

Pamatujte, že frustrace je součástí našich lidských životů a není možné ji úplně vyhnout. Nicméně, jak jsme ukázali, existují různé způsoby, jak lépe zvládat frustraci a minimalizovat její negativní dopady na naše životy. Nezůstávejte v této emoci sami a aktivně hledejte způsoby, jak s ní pracovat. Ať už to znamená hledání podpory od blízkých osob nebo hledání nových způsobů a technik, které nám pomohou ulevit. Každý z nás má sílu překonat frustraci a využít ji jako příležitost k osobnímu růstu a rozvoji. 

Terapie u psycholgoa frustrace

Časté dotazy k tématu frustrace

Mohu předejít neustálé frustraci v pracovním prostředí?

Prevence neustálé frustrace v pracovním prostředí může zahrnovat stanovení jasných cílů, efektivní řízení času, komunikaci s nadřízenými ohledně případných problémů a hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Důležité je také vytvářet prostředí, které podporuje spolupráci, otevřenou komunikaci a řešení konfliktů.

Přináší frustrace i pozitivní aspekty? 

I když se frustrace často vnímá jako negativní emocionální stav, může mít také pozitivní aspekty. Například může být motivující a vést k hledání nových řešení nebo inovativních myšlenek. Důležité je však umět správně řídit frustraci a využít ji jako zdroj inspirace k růstu a rozvoji.

Jak může terapie pomoci s řešením frustrace?

Terapie může pomoci lépe porozumět frustraci, identifikovat příčiny a naučit se zvládat a poznat emocionální reakci efektivněji. Terapeutické metody se mohou zaměřovat na změnu myšlenkových vzorců a chování spojených s frustrací, nebo techniky relaxace které pomáhají snižovat stres a zlepšovat emoční stránku.

Sdělení v tomto článku je pouze informativní a určeno ke vzdělávacím účelům. Pokud máte dlouhodobé zdravotní problémy nebo jiné potíže, měli byste váš zdravotní stav konzultovat s lékařem nebo jiným odborníkem.

Zdroje:

WIKIPEDIA. Frustration [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Frustration

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Stress and sleep [online]. Dostupné z: https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2013/sleep

UNIVERSITY OF MICHIGAN. Frustration and Anger [online].  Dostupné z: https://www.uofmhealth.org/health-library/aa129092

PSYCHOLOGY. The Key to Coping With Frustration [online]. [cit. 2024-03-13]. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/flex-your-feelings/202208/the-key-coping-frustration